Skiathos Greece:: SKIATHOS BEACHES ::Stigero, Spartias, Mpougazanou, Psarochoma , Limin Krateritsas

Quick Navigation

Stigero, Spartias, Mpougazanou, Psarochoma , Limin Krateritsas

From North East Skiathos after Xanemos and towards South , on the East side of Skiathos island, there are 5 beaches on the row.

Beaches: Stigero, Spartias, Mpougazanou , Psarochoma ,  Limin Krateritsas