Σκιαθος:: ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ::Μπουγαζάνου, Σπαρτιάς, Στειγερό, Ψαρόχωμα, Κρατερίτσα

Συντομη Πλοήγηση

Μπουγαζάνου, Σπαρτιάς, Στειγερό, Ψαρόχωμα, Κρατερίτσα

Απο βόρεια μετά τον Ξάνεμο προς νότια, στην Ανατολική πλευρά του νησιού,  στη σειρά 5 παραλίες.

Παραλίες: Στειγερό, Σπαρτιάς, Μπουγαζάνου , Ψαρόχωμα ,  Λιμήν Κρατερίτσας